Všeobecné obchodní podmínky

Přehled

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Michal Soukup, se sídlem Nušlova 2288/41, 158 00, Praha 5 - Stodůlky, IČO 01777157, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Úřad městské části Praha 13, e-mail [email protected] („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.meer.care/www.meer.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.meer.care/legal/privacy-policy.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. Některé definice

2. Obecná ustanovení a poučení

3. Uzavření smlouvy

4. Uživatelský účet

5. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

6. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

7. Práva z vadného plnění

8. Odstoupení od smlouvy

9. Řešení sporů se spotřebiteli

10. Závěrečná ustanovení

Meer. je hrdá uhlíkově neutrální společnost

K vyrovnání uhlíkové stopy používáme pokročilou technologii umělé inteligence prostřednictvím pachama.com. Podporujeme různé projekty pro obnovu a zachování lesů po celém světě. Nemusíte u nás ani nic kupovat. Děláme to proto, že je to jedna z našich hlavních obchodních hodnot, abychom vrátili zpět to, co jsme si z přírody vzali.

Borneo Peatlands

Kalimantan Peatlands

Ecomapuá Amazon

Jste připraveni opravit své poškozené vlasy?

Opravte své vlasy